Program Opening Young Eyes (OYEs) Akademik UPSR-PT3-SPM

latar belakang

Persediaan menghadapi peperiksaan tidak menjamin keputusan yang cemerlang jika pelajar tidak mengambil kira teknik-teknik yang bersesuaian ketika menjawab soalan. Kesilapan memilih soalan yang penting dan masa yang digunakan ketika menjawab soalan adalah salah satu kriteria yang perlu diambil kira oleh pelajar apabila masuk ke dalam dewan peperiksaan. Seminar ini bertujuan untuk membantu pelajar dalam menyediakan strategi berkesan untuk menjawab peperiksaan dengan lebih sistematik.

Matlamat

Matlamat utama program ini adalah untuk mempersiapkan para peserta untuk menghadapi peperiksaan (UPSR, PT3 dan SPM). Mengelakkan dari melakukan kesilapan dan cuai ketika menjawab soalan.

Objektif

  • Membuat persiapan menjelang peperiksaan.
  • Mengenalpasti kelemahan dan cara mengatasinya
  • Mengenalpasti perkara yang sering dilakukan oleh calon
  • Mendedahkan para peserta kepada suasana peperiksaan.