PROGRAM IMPAK TINGGI

PENDEKATAN PROGRAM IMPAK TINGGI

PROGRAM IMPAK TINGGI
Program-program pembangunan adalah program berkala dan berstruktur (tailor made) YATIM. Program ini adalah program berimpak tinggi (High Impact Learning Program) yang mengambil kira aspek pembangunan dan perkembangan potensi diri anak-anak yatim untuk satu tempoh yang ditetapkan. Pemantauan berterusan akan dibuat ke atas mereka sepanjang dan selepas program dilaksanakan.