Program Bahasa Mandarin Komunikasi

latar belakang

Matlamat utama program ini untuk mendedahkan Bahasa Mandarin di kalangan peserta (anak-anak yatim) dengan baik, dan seterusnya dapat membantu mereka berkomunikasi secara mudah dalam Bahasa Mandarin.

Objektif

  • Menanam minat dikalangan anak-anak yatim untuk mempelajari bahasa asing yakni Bahasa Mandarin
  • Meningkatkan kefahaman dan aplikasi mudah Bahasa Mandarin dalam kehidupan harian.
  • Memberikan pendedahan awal kepada para peserta betapa pentingnya menguasai bahasa asing. 
  • Meningkatkan keyakinan diri di mana penguasaan Bahasa Mandarin adalah satu kelebihan.

Pengisian dan Topik

  • Perbualan harian di rumah dan sekolah
  • Urusan pembelian harian
  • Pengucapan awam
  • Penguasaan ayat-ayat mudah
  • Nyanyian dan persembahan
  • Budaya kaum Cina