Program Perkhemahan Opening Young Eyes (OYEs)

*Halatuju * Motivasi Pendidikan * ELITE * Akademik (UPSR / PT3 / SPM) * Kaizen *

latar belakang

Anak-anak yatim selalunya dikatakan kurang keyakinan diri, mempunyal rasa rendah diri dan sering dibelenggu masalah terutamanya masalah psikologikal. Kesemua faktor ini biasanya memberi kesan terhadap kemampuan mereka untuk bersaing dengan pelajar-pelajar lain dalam banyak hal, terutamanya dalam bidang akademik dan kemahiran. Oleh sebab itu, sebahagian daripada mereka memcapai prestasi akademik pada tahap sederhana. Sebagai salah satu usaha meningkatkan prestasi akademik tersebut maka YATIM akan menganjurkan Perkhemahan OYEs ini bagi pelajar-pelajar yatim di seluruh negara. Program ini adalah sebahagian daripada siri program perkembangan diri pelajar sebagai usaha kita untuk memperkembangkan potensi diri pelajar ke tahap yang sewajarnya bagi kehidupan akan datang.

Matlamat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan lagi motivasi peserta selain dari mempersiapkan mereka agar dapat belajar dengan lebih berkesan dan menambah keyakinan diri mereka menghadapi cabaran hidup. Peserta juga diharapkan mendapat kesedaran tentang pentingnya menguruskan diri serta masa yang ada untuk menuju matlamat hidup yang lebih bermakna.

Objektif

  • Memberi pendedahan kepada para pelajar bagi mengenal potensi diri dan meningkatkan motivasi mereka.
  • Memupuk sikap yakin diri dan membina kemahiran mengurus diri di kalangan para pelajar supaya Iebih efektif dan lebih bermakna.
  • Mempertingkatkan kesedaran para pelajar supaya berwawasan dan berdisiplin, mempunyai kekuatan mental, jasmani dan rohani untuk menghadapi cabaran masa depan