PROGRAM KHAS

PENDEKATAN PROGRAM KHAS YATIM

PROGRAM KHAS
Program khas adalah program yang dirancang untuk dijayakan dengan organisasi luar atau untuk memenuhi mana-mana keperluan unik yang boleh memberi khidmat sokongan kepada anak-anak yatim atau kumpulan sasar lain. Program ini boleh membabitkan organisasi kerajaan, swasta dan individu yang bersetuju bekerjasama dengan YATIM. Program khas boleh dilaksanakan berskala besar ataupun kecil . Peruntukan program akan dikeluarkan rakan usahasama YATIM samada dalam bentuk tajaan atau pembiayaan terus dari organisasi terbabit.