Rakan Penaja YATIM

ANDA DIJEMPUT MENJADI rakan penaja program YATIM

DEFINISI PENAJA

Anda berpeluang memperbanyakkan lagi pembabitan anak-anak yatim melebihi matlamat 3,000 orang peserta setahun. Sumbangan penajaan kewangan khususnya dari sektor swasta dan individu akan dapat menjayakan lebih banyak program-program untuk anak-anak yatim. Sumbangan penajaan tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk membiayai kos keseluruhan penganjuran program berkenaan. Setiap sumbangan penajaan haruslah disalurkan kepada Yayasan Kebajikan Anak-Anak Yatim Malaysia (YATIM). Setiap penajaan atau sumbangan kepada YATIM adalah dikecualikan daripada taksiaran cukai pendapatan tahunan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN).

unity-1767694_1280