PROGRAM IMPAK SEGERA

PENDEKATAN PROGRAM IMPAK SEGERA YATIM

PROGRAM IMPAK SEGERA
Program-program pendidikan adalah program jangka masa pendek dan tidak berkala (Fast Impact learning Programme). Program ini adalah program one off, yang memberi pengkhususan kepada peningkatan pencapaian akademik, fokus kepada peluang-peluang pendidikan selepas SPM, pendedahan awal kepada kerjaya dan program-program kemahiran. Selain itu program OYES juga memberi fokus kepada peningkatan motivasi dan pengukuhan jatidiri dikalangan para peserta. Program dijalankan sama ada berbentuk seminar/bengkel sehari dan program perkhemahan/bengkel tiga hari dua malam bergantung kepada kesesuaian dan keperluan peserta.